top of page

Terms of use

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου www.chania-villas.com και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης» (εφεξής ο «ιστότοπος») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς οφείλει να μην τον χρησιμοποιήσει. Ειδάλλως, χρησιμοποιώντας τον τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος ιστοτόπου και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του σε αυτούς.
Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις σελίδες του ιστοτόπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.
Οι επισκέπτες του ιστοτόπου συμφωνούν ότι:
α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας

β) θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτόν αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τον ιστότοπο.
Η επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης» έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστοτόπου και αναγραφή της ημερομηνίας μεταβολής σε αυτούς.

Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού
Ο ιστότοπος www.chania-villas.com  χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.
Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των «cookies» μπορείτε να μην αποδεχθείτε την χρήση τους με την είσοδο σας στον ιστότοπο στο σχετικό banner.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων γραφιστικών, λογοτύπου, κειμένων, βίντεο, φωτογραφιών, εικόνων, και λογισμικού) και των υπηρεσιών του ιστοτόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης»
Τα ονόματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, τα διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι σήματα ιδιοκτησίας της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης» ή σήματα των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτή. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης».

Δήλωση Εχεμύθειας
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη χρησιμοποιούνται μόνον για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης την διεκπεραίωση των αιτήσεων, και για μελλοντική ενημέρωση παρεχόμενων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης».
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών βλάπτει τον ιστότοπο, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/ χρηστών και του καταναλωτικού κοινού. Και να προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του ιστοτόπου, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το υλικό, τα προϊόντα, τα περιεχόμενα, και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

 

Όροι Αγορών
Ο ιστότοπος έχει ως στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης».
Η χρήση του ιστοτόπου μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως, εάν προβεί σε συναλλαγή, συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του.
Η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Πολιτική ακυρώσεων
Οι εγγυημένες κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χωρίς χρέωση μέχρι και 14 ημέρες πριν την ημερομηνία της άφιξης. Για ακυρώσεις την ημερομηνία της άφιξης ή σε περίπτωση που δεν αφιχθεί ο πελάτης, θα υπάρξει χρέωση ποσού ίσο με το συνολικό κόστος της κράτησης. Επιπρόσθετα, απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση. Επιπλέον καταβάλλεται το 10% του ολικού ποσού κατά την κράτηση και το υπόλοιπο 90% καταβάλλεται κατά την άφιξη.


Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για ομαδικές κρατήσεις:
Ακυρώσεις ή αλλαγές επιτρέπονται μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 72 ωρών από την ημερομηνία άφιξης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης θα υπάρχει χρέωση ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης. Επιπρόσθετα, απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση.


Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για κρατήσεις που έχουν γίνει με τιμοκατάλογο με μη επιστρεφόμενη χρέωση:
Ακυρώσεις ή αλλαγές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστέφεται η προκαταβολή που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κράτησης με το συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, η οποία είναι ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης.

Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια εσόδων ή αποζημίωση ή βλάβη, έμμεση ή/ και άμεση, αρνητική ή/και θετική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση

του ιστοτόπου της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα
Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της επιχείρησης «Βάιος Λαμπρινάκης» και του επισκέπτη στα πλαίσια χρήσης του ιστοτόπου της ή της πραγματοποίησης κράτησης καταλύματος μέσω αυτού, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 2472/1997)
Η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του ιστοτόπου της, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :
Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της κράτησης σας ή της εγγραφής σας στο newsletter.
Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
Η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την χρήση του ιστοτόπου και της μηχανής κρατήσεων αποκλειστικά για την εκτέλεση των αιτημάτων σας.
Οι επισκέπτες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από την «Βάιος Λαμπρινάκης» και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της εταιρίας (όπως πάροχοι υπηρεσιών και λογισμικών, ειδικότερα η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» για την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω του ιστοτόπου της χρησιμοποιεί την μηχανή κρατήσεων Web Hotelelier) στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.
Τέλος, η επιχείρηση «Βάιος Λαμπρινάκης» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.

bottom of page